Co możesz ubezpieczyć?

Dom / mieszkanie od ognia i innych zdarzeń losowych

Podstawowe ubezpieczenie, które chroni twoją nieruchomość od zdarzeń jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi inne. Dotyczy murów i stałych elementów domu lub mieszkania. Wymagane przez bank, jeśli posiadasz kredyt.

Ruchomości od ognia i kradzieży

Jeśli nie masz pewności, czym jest ,,ruchomość”, wyobraź sobie, że podnosisz dom i nim trzęsiesz. Wszystko co wypadnie to ruchomości. Możesz je zabezpieczyć na wypadek zdarzeń losowych, jak ogień, czy trzęsienia, ale również od kradzieży z włamaniem i rozbojem.

Przepięcia

Ubezpieczenia od przepięć chronią w razie wystąpienia wyładowania elektrycznego (naturalnego lub z innych sprzętów) i gwarantują wypłatę środków w razie zniszczenia sprzętów w domu.

Szyby

Dodatkowe ubezpieczenie, które chroni nie tylko okna przed aktami wandalizmu lub działaniem sił natury, ale również szyby w domu jak lustra, kuchenka indukcyjna itp.

Ogrodzenia i elementy ogrodu

Ochrona w razie zniszczenia, wandalizmu, kradzieży elementów ogrodzenia i elementów ogrodu jak altanki, grille itp.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Ochrona w razie roszczeń osób trzecich, jeśli wyrządzisz komuś szkodę w domu lub poza nim. Przykładowo: wjedziesz w kogoś na rowerze, ktoś złamie u ciebie nogę, twój pies pogryzie listonosza.

Chcesz uzyskać bezpłatną wycenę? Wyślij wiadomość przez formularz:

Scroll to Top