Otwarte ubezpieczenie grupowe – polisa od wszystkiego?

W większości przypadków polisa grupowa w firmie jest jednym z podstawowych świadczeń. Dużo zależy oczywiście od chęci zawarcia ubezpieczenia przez właścicieli przedsiębiorstwa, ale zazwyczaj jest to wspólna decyzja firmy, a składka ubezpieczeniowa jest potrącana z wynagrodzenia (w całości lub w pewnej części).

Co jednak jeśli prowadzisz działalność jednoosobową lub nie masz możliwości zawarcia ochrony ubezpieczeniowej w swojej firmie? Problem mogą mieć też osoby wykonujące wolne zawody. Na pomoc przychodzi grupowe OTWARTE ubezpieczenie, które jest praktycznie takie samo pod kątem zakresu ochrony ubezpieczeń co to w zakładach pracy. Jakie są różnice między nimi? Lepsza polisa indywidualna, czy ubezpieczenie otwarte? Znajdziesz odpowiedź w moim artykule!

Czym jest otwarta polisa grupowa?

Zanim przejdziemy do różnic, czy konkretnych sum, podsumujmy, czym charakteryzuje się grupowe ubezpieczenie otwarte. Zbudowane na wzór grupowych ubezpieczeń w zakładach pracy, grupa otwarta obejmuje od kilku do kilkunastu różnych świadczeń, złożonych w jeden pakiet. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od pakietu, wieku ubezpieczonego, wybranych sum ubezpieczenia oraz ewentualnych ogólnych warunków ubezpieczenia danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Swoją nazwę bierze z tego, że jest to traktowanie jako ubezpieczenie grupowe wszystkich osób, przystępujących do danego pakietu. Można więc określić, że jesteś częścią wielkiej grupy.

Grupa otwarta oferuje najczęściej dokładnie te same zapisy czy świadczenia co grupa zamknięta, natomiast przystąpić może do niej praktycznie każdy. Są oczywiście pewne wyłączenia i możliwość ubezpieczenia zależy od np. roku życia, zawodu wykonywanego, czy też stanu zdrowia ubezpieczonego. Najważniejsze jest jednak, że to Ty ubezpieczasz siebie, a nie pracodawca daje ci możliwość zawarcia ubezpieczenia.

Jakie świadczenia zawiera otwarta grupa?

Umowa ubezpieczenia grupowego może mieć od kilku do nawet kilkudziesięciu różnych świadczeń. Zakres ubezpieczenia jest zazwyczaj dopasowany według kilku kategorii tzn. pakiety dla osób ,,indywidualnych”, pakiety dla osób ,,rodzinnych” oraz dla seniorów. Różnica polega przykładowo na tym, że nie każdy potrzebuje świadczenia na wypadek urodzenia dziecka czy też wysokiej sumy ubezpieczenia.

Świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego

Podstawa otwartych grupowych ubezpieczeń, która gwarantuję wypłatę środków osobie uposażonej w razie śmierci ubezpieczonego. Taka polisa może być zabezpieczeniem kredytu (choć niektóre banki mogą mieć problem). W przypadku tego świadczenia często można znaleźć różne rodzaje śmierci np. zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku, w wyniku wypadku komunikacyjnego itp. W każdym z tych przypadków można znaleźć inne kwoty.

Indywidualne ubezpieczenie pod kredyt będzie gwarantowało zdecydowanie wyższe sumy ubezpieczenia niż grupa otwarta, gdzie nawet najlepsze grupówki sięgają maksymalnie kilkuset tysięcy złotych.

W przypadku tego świadczenia obowiązują standardowe karencje – brak w przypadku śmierci w wyniku wypadku i 6 miesięcy w razie choroby.

Poważne zachorowania

Jak sama nazwa wskazuje, otrzymamy środki w razie zdiagnozowania jednej z poważnych chorób, wymienionych w katalogu. Suma ubezpieczenia jest również mniejsza niż w ubezpieczeniach indywidualnych.

Należy pamiętać, że karencja w tym przypadku wynosi 6 miesięcy. Oczywiście, jeśli zmieniamy jedną polisę na drugą, okres karencji zalicza nam się z poprzedniej polisy.

Świadczenie szpitalne – za pobyt

Kolejne bardzo popularne świadczenie. Możemy otrzymać wypłatę za każdy dzień pobytu w szpitalu. Pobyt może być spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Ważne jest, że sam pobyt musi być wywołany NAGŁĄ sytuacją, dlatego planowane zabiegi lub np. medycyna estetyczna nie będą objęte ochroną.

Kolejną sytuacją, kiedy nie otrzymamy odszkodowania, jest pobyt z powodu ciąży. Sytuacja może się zmienić, gdy podczas narodzin np. wystąpi choroba, która zmusi nas do pozostania w szpitalu.

pobyt w szpitalu ubezpieczenie

W niektórych ubezpieczeniach wymagane jest przebywanie w szpitalu przez określoną liczbę dni – np. minimum trzy. Nie zmienia to faktu, że przy np. 5-dniowym pobycie, otrzymamy odszkodowanie za wszystkie 5.

Urodzenie dziecka

Urodzenie dziecka gwarantuje wypłatę świadczenia, za przyjście na świat potomka. Jeśli ubezpieczeni są zarówno ojciec, jak i matka, otrzymają świadczenie każdy ze swojej polisy.

Najważniejsza w tym przypadku jest oczywiście karencja, która wynosi 9 miesięcy. Warto więc zacząć się starać dopiero po zawarciu polisy grupowej.

Śmierć rodzica lub teścia

Świadczenie wypłacane jest w razie śmierci rodzica lub teścia osoby ubezpieczonej. Przykładowo, jeśli umrze ojciec pani Kowalskiej, to jego córka otrzyma świadczenie z racji śmierci rodzica, a jej mąż – z racji śmierci teścia.

Świadczenia obejmujące partnera

Ten zapis to nic innego jak większość z wymienionych w artykule świadczeń, które obejmują partnera (a nawet dziecko ubezpieczonego). Dzięki temu powstaje przykładowa ,,krzyżowa” ochrona ubezpieczeniowa.

Pokazując to na przykładzie:

Pani Kowalska trafia do szpitala w wyniku wypadku i ze swojej polisy otrzymuje dzienne świadczenie szpitalne.

Pan Kowalski ma w swojej polisie zapis ,,Pobyt w szpitalu Partnera ubezpieczonego” i on również otrzyma świadczenie za pobyt Pani Kowalskiej.

Takie zapisy i umowy doprowadzają do sytuacji, gdzie ubezpieczenie obejmuje praktycznie wszystko. W pracowniczych ubezpieczeniach grupowych również mamy możliwość ubezpieczenia partnerki lub partnera, ale tam polisa zawierana jest w ramach jednego pakietu z pracownikiem. W tym przypadku każda osoba musi mieć swoją polisę.

Poważne operacje

Podobnie jak w przypadku poważnego zachorowania – w razie przeprowadzenia u ubezpieczonego poważnej operacji, wypłacane jest odpowiednie świadczenie. Operacje podzielone są na kategorie oraz stopień zaawansowania – za niektóre otrzymamy np. 20% sumy ubezpieczenia, a za inne 100%. Katalog może obejmować nawet kilkaset różnych zabiegów.

Oczywiście, najważniejsza jest zasada, że operacja nie może być zaplanowana PRZED zawarciem ubezpieczenia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku

Najczęściej wypłacane ubezpieczenie, które obejmuje wszelkie uszczerbki na zdrowiu ubezpieczonego, które powstały w wyniku wypadku. Na podstawie dokumentacji medycznej lekarz określa stopień uszczerbku, a następnie obliczane świadczenie. Polisa otwarta może posiadać także inne rodzaje jak trwałe inwalidztwo lub uraz niepowodujący trwałego uszczerbku. W przypadku ubezpieczeń otwartych jest to jedno z podstawowych świadczeń.

Inne

Warianty otwartego ubezpieczenia różnią się między sobą i zawierają od kilku do nawet kilkudziesięciu różnych świadczeń. Cena waha się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset zł miesięcznie. Ważne, by nabyć otwarte ubezpieczenie dostosowane do swoich potrzeb.

Ogólne warunki ubezpieczenia – jakie informacje są najważniejsze?

Ogólne warunki ubezpieczenia mogą być prawdziwą kobyłą, którą ciężko przeczytać. Wystarczy spojrzeć na OWU Warta dla Ciebie i Rodziny. Tyle zapisów jest niezbędne, żeby opisać każde świadczenie, a klienci wiedzieli co tak naprawdę ubezpieczenia grupowe oferują.

Najważniejsze dla Ciebie będą takie informacje jak:

  • do którego roku życia działa ochrona,
  • jakie są karencje na poszczególne umowy,
  • kto może przystąpić do zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • wysokość składki ubezpieczeniowej (choć ta informacja jest częściej w formie wygodnej tabeli tak jak poniżej)
  • jakie są warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego (np. w razie przekroczenia pewnego wieku).

Te informacje znajdziesz w ogólnych warunkach, ale równie chętnie opowiem ci, co dokładnie zawierają ubezpieczenia grupowe otwarte i odpowiem na wszystkie pytania.

Warunki grupowego ubezpieczenia – jak wybrać najlepsze?

Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia dla siebie?

  1. Po pierwsze i najważniejsze ZAKRES. To od niego zależy, kiedy otrzymasz odszkodowanie. Zakres musi być dostosowany w 100% do Twoich potrzeb.
  2. Kolejna rzecz to zapisy w poszczególnych świadczeniach. Gdzie są korzystniejsze? Który szpital działa po 2 dniach, a który po 4? Ile chorób i poważnych operacji jest w katalogu?
  3. Składka ubezpieczeniowa jest równie ważna, ponieważ gdy przesadzisz, to po kilku miesiącach zrezygnujesz z ochrony i tak naprawdę cała polisa się ,,marnuje”. Dopasuj składkę i ochronę do swoich możliwości. Zakres zawsze możesz zmienić np. w rocznicę.
  4. Jeśli nie masz pewności, który zakres wybrać, czy lepszy będzie pakiet rodzinny, czy indywidualny, porozmawiaj ze mną i wspólnie wybierzemy kilka najlepszych ubezpieczeń.

Przykłady grupowych ubezpieczeń

Oferta otwartych ubezpieczeń może być bardzo szeroka, dlatego przygotowałam dla ciebie kilka przykładowych tabel z Warty, która ma bardzo szeroki zakres ochrony i zróżnicowany wybór pakietów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top